فیلتر
6% فلزیاب T6 - تی شش

فلزیاب T6 - تی شش

85.000.000 تومان
0
فلزیاب T6 – تی شش، قویترین سیستم پالسی در سال 2020 عمق مفید کاوش با کویل 120*120، 5 متر عمق مفید کاوش با لوپ دیسک 2 متر بسیار سبک و قابل حمل حذف ذرات، املاح و مواد معدنی دارای مد بالانس اتوماتیک و دستی دارای حالت تفکیک فلزات به صورت...
3% فلزیاب T5 - تی پنج

فلزیاب T5 - تی پنج

73.000.000 تومان
0
فلزیاب T5 – تی پنج: عمق مفید کاوش با کویل 120*120، 4.5 متر عمق مفید کاوش با لوپ دیسک 2 متر بسیار سبک و قابل حمل حذف ذرات، املاح و مواد معدنی دارای مد بالانس اتوماتیک و دستی دارای حالت تفکیک فلزات به صورت عددی توانایی کارکرد در زمین های...