فیلتر
3% فلزیاب Deus2 - دئوس دو

فلزیاب Deus2 - دئوس دو

90.000.000 تومان
0
فلزیاب Deus2 – دئوس دو ،فلزیاب ایکس پی دئوس 2 | فلزیاب XP Deus 2  یکی از بهترین محصولات شرکت ایکس پی فرانسه ((xp metal detectorاست که با توجه به عملکرد عالی و دقیق آن بر سایر رقبا برتری دارد. عملکرد بسیار قوی دستگاه طلا یاب ایکس پی دئوس 2...